آشنایی با شخصیت شناسی DISC

  • مدت زمان 00:50:16
  • رای دوره (35 رای)
  • هزینه دوره رایگان
  • آزمون آنلاین ندارد
  • امتیاز ثبت نام 0
  • سطح مقدماتی
ورود به دوره