وبینار زوج درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و ACT

  • مدت زمان وبینار 25 ساعت
  • رای دوره (10 رای)
  • هزینه دوره 950,000 تومان
  • آزمون آنلاین ندارد
  • امتیاز ثبت نام 500
  • سطح همه سطوح