وبینار رفتار درمانی دیالکتیکی- DBT

  • مدت زمان وبینار 20 ساعت
  • رای دوره (1 رای)
  • هزینه دوره 750,000 تومان
  • آزمون آنلاین ندارد
  • امتیاز ثبت نام 350
  • سطح همه سطوح