وبینار تحلیل داده های آماری با نرم افزار SPSS

  • مدت زمان وبینار 8 ساعت
  • رای دوره (1 رای)
  • هزینه دوره 180,000 تومان
  • آزمون آنلاین ندارد
  • امتیاز ثبت نام 90
  • سطح همه سطوح