وبینار پرخاشگری در اختلالات روانپزشکی

  • مدت زمان وبینار 6 ساعت
  • رای دوره (2 رای)
  • هزینه دوره 250,000 تومان
  • آزمون آنلاین ندارد
  • امتیاز ثبت نام 140
  • سطح همه سطوح